Securitate, Siguranță | e-Tender, Tendere în Moldova